Solvognspigerne

Formand Annethe Rolling

annethe@ipng.dk                                           2163 4230

ud over sine forpligtelser som formand for Solvognspigerne – sponsoransvarlig og tilrettelægger vores venskabsturneringer. Er desuden ansvarlig for vores hjemmeside og ajourføring af medlemslisten.

Næstformand Berit Vardil

berit.vardil@gmail.com                4825 0406 / 2029 7009

Berit Vardil bistår Annethe med formandsforpligtelserne, er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af tirsdagsgolfen sammen med Kirsten Jordy. Berit er endvidere ansvarlig for information og kommunikation i forbindelse med nye handicapregler, og for udarbejdelse af nyhedsbrevene.

 

Kasserer og Sekretær Alice Ipsen

sven.ipsen@privat.dk                    5991 3160 / 2078 3160

Alice Ipsen er ansvarlig for vores økonomi, herunder kontingenthåndtering. Alice varetager endvidere sekretærposten, med bl.a referatskrivning.

Medlem: Eva Alkestrup Skop  

eva@alkestrup.dk                                       2324 1782    

Eva arbejder sammen med Annethe om vores hjemmeside og udarbejder Solvognspigernes brochure.

 

 

Medlem: Kirsten Jordy       

kirstenjordy@gmail.com                                 2852 0956                          

er sammen med Berit ansvarlig for turneringstilrettelæggelse og afvikling af tirsdagsturneringerne.

 

Suppleant Anette Møller Olsen 

olsen@almegaard.dk                5930 5932 / 2033 5932

bistår med ad hoc opgaver.

 

 

Suppleant Aase Skytte

aa.skytte@mail.dk                                  3054 1062

bistår med ad hoc opgaver.

 

 

 

Web-master Annethe Rolling 2163 4230

Mail til: dameklub@solvognspigerne.dk

Solvognspigernes bankkonto:

Danske Bank  9570 12564244

Årligt kontingent kr. 300,- indbetales inden 01. marts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk